--
Aktualnost

--


DOKTORSKI STUDIJ Af
POZIVAJU VAS NA:
Predkonferencijski znanstveno-stručni forum
PROCEED WITH CARE / PROCEED ©2019 / NASTAVIMO S PAŽNJOM
Istraživanje i nadilaženje izazova i prijetnji rastućeg konflikta između prekomjernog turizma i zaštite baštinskih gradova, spomenika i krajolika
koji će se održat:
24.11.2018._subota_9:00
u Velikoj vijećnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26
Forum organiziraju Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a podržali su ga:
Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske
Forum je uvod u Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju, istog imena, s motivacijskim podnaslovom
LIVING WITH TOURISM / SUŽIVOT S TURIZMOM,
koja će se od 2. do 5. svibnja 2019., održati u Šibeniku,
pod pokroviteljstvom Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.

UVOD
U posljednjem desetljeću mnogi vrijedni i zaštićeni lokaliteti pa i oni s UNESCO-ve liste, diljem svijeta, suočavaju se s fenomenom prenapučenosti turistima čiji broj nadmašuje njihov prihvatni kapacitet. Prenapučenost uzrokuje štete na spomenicima ili područjima, onečišćenja, smanjenje broja lokalnog stanovništva, gubitak autentičnosti lokalne kulture, nekontroliranu gentrifikaciju i na posljetku umanjuje glavni motiv turizma: iskustvo.
Hrvatska ovisi o turističkom gospodarstvu i upravo zato treba na vrijeme poduzeti korake da ono samo trajno ne poništi razlog svog nastanka i postojanja; ljepotu i jedinstvenost prirodne razlikovnosti i baštinjenog kulturnog identiteta.
Ulažu se napori da se mogući problemi prepoznaju na vrijeme i spriječe, a za one koji su već manifestni da se pronađe rješenje za adekvatno upravljanje posjetiteljima i destinacijama.
Prevladavajući stav da rješenje tih problema leži samo u turističkom menadžmentu zanemaruje nužnost interdisciplinarnog pristupa složenim pitanjima. Uspješni primjeri upravljanja baštinskim destinacijama ukazuju da su često ključni aspekti rješenja nađeni u suradnji s arhitektima i prostornim planerima. Prostorno i fizičko planiranje i projektiranje su nezaobilazne komponente sustavnog rješavanja pitanja kulturnog turizma i uspostave standarda dobre prakse.

Inicijativa Proceed With Care / Nastavimo s pažnjom, Nacionalne udruge za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma, okupila je niz relevantnih akademskih i znanstvenih institucija koje povezuje koncensus da problem zahtjeva brzu reakciju široke, interdisciplinarne, prekogranične, znanstveno-stručne fronte.
Kao partneri konferenciju organiziraju: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij Arhitektonskog fakulteta u Veneciji (Università Iuav di Venezia, Scuola di dottorato), Arhitektonski odjel Politehnike u Barceloni (DPA ETSAB UPC), IPU; Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Centar za marketing i odnose s javnostima, Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani (Center za marketing in odnose z javnostmi, Fakultet za družbene vede, Univerza v Ljubljani), IRMO; Institut za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, Hrvatski odbor ICOMOS-a, ARIES_JURAČIĆ SKORUP ARHITEKTI iz Zagreb, MUZE iz Zagreba, Agencija IMC iz Zagreba.

Planirana konferencija ima dva isprepletena predmeta rasprave:
1. SVEOBUHVATNO I INTEGRATIVNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE teritorija i infrastruktura kao sredstava za održivo upravljanje turizmom i baštinom
2. KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, tehnike i alati za implementaciju planiranih i projektiranih rješenja
Cilj konferencije je okupljanje i prezentiranje najnovijih istraživanja, strategija, primjera dobre prakse i tehnika u okvirima ova dva tematska područja, stvaranje platforme koja pruža mogućnost da se istraživanja i svjetske prakse uspoređuju, konfrontiraju, revidiraju te da se tako omogući širenje i razmjena znanja, iskustva, njihova evaluacija i implementacija najuspješnijih rješenja kojima bi se umanjio ili izbjegao negativni učinak prekomjernog turizma.
Cilj konferencije je također da postane trajno godišnje okupljanje svjetskih autoriteta, relevantnih autora i istraživača.
Pozicioniranje Hrvatske kao inicijatora takve aktivnosti, promovira hrvatsku kulturu i arhitekturu, hrvatske autore i njihove dosege.

CILJ FORUMA
Zagrebački predkonferencijski Forum ima važnu ulogu u definiranju glavnih problemskih točaka unutar dvaju spomenutih predmeta rasprave.
Kroz 3 multidisciplinarne panel-diskusije, internacionalni sastav znanstvenika i stručnjaka iz područja arhitekture, prostornog i fizičkog planiranja, zaštite kulturne i prirodne baštine, kulturnog turizma i interpretacije baštine, komunikacija i ekonomije, problematizirat će izazove, prijetnje i prvenstveno strategije, metode i tehnike koje omogućuju održivost brzo rastuće turističke ekonomije u prostorima zaštićenog kulturnog i prirodnog krajolika, povijesnih gradova i spomenika s naglaskom na one sa liste UNESCO-ve svjetske baštine.
Jednodnevni interdisciplinarni i interaktivni Forum postavit će okvir za diskurse koji mogu doprinijeti realnom razrješenju prividne dihotomije, RAZVOJA turizma, (a time i gospodarstva) i zaštite i OČUVANJA prirodnih i kulturnih krajolika, povijesnih gradova i spomenika.

Zaključni dokument Foruma bit će preambula Međunarodne znanstveno-stručne Konferencije PROCEED WITH CARE / NASTAVIMO S PAŽNJOM koja će se održati u Šibeniku 2019. godine.

Forum će biti sniman video zapisom, a video snimke svih panel-diskusija bit će nakon Foruma dostupne na web stranici konferencije www.proceedwithcare.org , jednako kao i Zaključni dokument Foruma.
Predkonferencijski Forum namijenjen je znanstvenim istraživačima, akademskim zajednicama, studentima diplomskih i doktorskih studija i praktičarima iz svih disciplina koje dodiruje tematsko područje konferencije;
arhitekture i prostornog planiranja, zaštite spomenika kulture i prirode, kulturnih teorija turizma, komunikologije, interpretacije baštine, turističkog menadžmenta, menadžmenta u kulturi, ekonomije, društvenih znanosti; sociologije, antropologije i sl.
Predkonferencijski Forum namijenjen je i informiranju predstavnika svih institucija koje donose izvršne odluke o očuvanju prostornih i kulturnih resursa, ali i o razvoju i implementaciji održivog turizma, od državne do lokalne administracije, lokalnih zajednica do poduzetnika u kulturi i turizmu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR FORUMA
- dr. sc. Jelena Skorup, d.i.a. / ARIES, Zagreb, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, d.i.a., prodekan za znanost, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- prof. Benno Albrecht, arch, direktor Doktorskog studija Arhitektonskog fakulteta u Veneciji (Università Iuav di Venezia, Scuola di dottorato)
- Ankica Mamić, MCIPR / Agencija IMC, Zagreb
- Dragana Lucija Ratković Aydemir, prof. / MUZE, Zagreb, European Association for Heritage Interpretation,
- dr. sc. Ana Šverko, d.i.a., viša znanstvena suradnica/ Institut za povijest umjetnosti, Zagreb/Split
- Dubravko Bačić, MDesS, d.i.a. / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, EB - Architects Council of Europe
- prof. dr.sc. Dražen Juračić, d.i.a / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ARIES, Zagreb

PANELISTI
- prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Ščitaroci – Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- prof.dr.sc. Božo Skoko – Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
- dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić – IRMO; Institut za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu
- Dragana Lucija Ratković Aydemir, prof. – MUZE, Zagreb, European Association for Heritage Interpretation
- Ankica Mamić - MCIPR / Agencija IMC, Zagreb
- doc.dr.sc. Ana Mrđa - Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- doc. dr.sc. Alma Zavodnik Lamovšek - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
- dr.sc. Jelena Skorup – ARIES, Zagreb
- izv. prof. dr.sc. Josip Mikulić – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za turizam u Zagrebu
- Petar Mišura – Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
- doc. dr.sc. Jana Vukić - Odsjek za sociologiju, Filozofski Fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- Maja Zelić – Konzervatorski odjel u Imotskom Ministarstva kulture, Republika HR

PANELI
PANEL DISKUSIJA 1 O ČEMU PRIČAMO?
Razumijevanje turizma na određenoj baštinskoj destinaciji
Razvijanje strategije za progresivnu promjenu
Razvijanje učinkovite politike upravljanja turizmom i baštinom
ANA MRĐA
JANA VUKIĆ
MAJA ZELIĆ
BOŽO SKOKO
MODERATOR – JELENA SKORUP

PANEL DISKUSIJA 2 KAKO TO PROVODIMO?
Razvijanje i upravljanje turističkom infrastrukturom u baštinskim destinacijama
Razvijanja proizvoda, iskustava i usluga kao dodanih vrijednosti i turizmu i baštini
Upravljanje posjetiteljima i njihovim ponašanjem u baštinskim destinacijama
Praćenje i vrednovanje uspjeha poduzetih mjera
BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠČITAROCI
JOSIP MIKULIĆ
JELENA SKORUP
ALMA ZAVODNIK LAMOVŠEK
MODERATOR – DRAGANA LUCIJA RATKOVIĆ AYDEMIR

PANEL DISKUSIJA 3 S KIME ?
Uključivanje lokalnih zajednica i poduzetnika
Komunikacija s posjetiteljima
Osiguranje sredstava i investicija za provedbu progresivnih promjena
DANIELA ANGELINA JELINČIĆ
ANKICA MAMIĆ
DRAGANA LUCIJA RATKOVIĆ AYDEMIR
PETAR MIŠURA
MODERATOR – ANA MRĐA

PROGRAM PREDKONFERENCIJSKOG FORUMA
9:00 - 9:30 prijave sudionika
9:30 - 9:45 otvaranje Foruma
9:45 - 10:45 1. PANEL
10:45 - 11:00 Q&A
11:00 -11.15 pauza za kavu
11:15 -12:15 2. PANEL
12:15 – 12:30 Q&A
12:30 -12.50 pauza za kavu i snack
12:50 - 13:50 3. PANEL
13:50 - 14:05 Q&A
14.05 - 14:30 zaključna riječ - zatvaranje Foruma
PREDKONFERENCIJSKI ZNANSTVENO-STRUČNI FORUM ODVIJAT ĆE SE NA HRVATSKOM JEZIKU
Prisustvovanje Forumu ograničeno je brojem mjesta u dvorani.
Prijavu za prisustvovanje moguće je napraviti mailom na adresu: info@proceedwithcare.org ili prije početka Foruma, ukoliko bude slobodnih mjesta u dvorani prema priloženom rasporedu.
Akreditaciju rezerviranu mailom je potrebno je podignuti najkasnije 15 minuta prije početka Foruma.

23. studenog 2018.
Karta