Natječaj za upis kandidata na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2019./2020
Aktualnost

Natječaj za upis kandidata na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2019./2020

16. July 2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J
za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO

U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA:
SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA
EKOINŽENJERSTVA

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog područja.
Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi treba priložiti:
1. ispunjen obrazac za prijavu;
2. ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
3. životopis;
4. prijepis svih ocjena sa studija;
5. potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

ŠKOLARINA za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 8.000,00 kuna po semestru. Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:


Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
( s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO )
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Propisani OBRAZAC te sve dodatne OBAVIJESTI možete naći na:
internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr  i  http://www.fkit.hr ,
gdje možete preuzeti datoteku: Obrazac za prijavu

Kontakt osoba:
Tihana Popović
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: + 385 (01) 4597 261
E-mail: ekoinz@fkit.hr 

 

Karta