Karta
Participatory Design

Participatory Design

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:181219
0
Predavanja
0
Vježbe
15
Seminari
1
ECTS